بيمارستان مرکز بهداشت آزمايشگاه مرکزي اورژانس 115

مناسبت ها

میلاد سراسر نور خاتم انبیا، محمّد مصطفی(ص) و امام صادق(ع) و هفته وحدت بر همگان مبارک.

14 آذرماه، روز رابطين بهداشت، روزسربازان گمنام عرصه سلامت را گرامي مي داريم.راهنماي دريافت خدمات
اطلاعيه ها
لينک هاي مفيددانلود ها


بخش نامه های کاربردی
آموزش کارکنان
واحدهای ستادی


آمار بازدیدکنندگان

بازدیدکنندگان آنلاین : 7

بازدیدکنندگان امروز : 26

بازدیدکنندگان دیروز : 119

بازدیدکنندگان کل : 431109

 
امام رضا (ع): آن کسى که نفسش را محاسبه کند،سود برده است و آن کسى که از محاسبه نفس غافل بماند،زیان دیده است.
برنامه ویزیت پزشکان در پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان ضیائی اردکان

 


   ـ  شماره تماس جهت نوبت دهی تلفنی  31522060  - 31522070  نوبت دهی حضوری از ساعت 7 تا 8 صبح
  ـ شماره تلفن پاسخگویی: 31522071
  ـ شماره تلفن مدیریت کلینیک: 31522330 
 

درمانگاه
نام و نام خانوادگی پزشک یا کارشناس
روزهــای کــاری
فوق تخصص قـلب کـودکـان
دکتر مصطفی بهجتـی
عصر پنجشنبه
فوق تخصص روماتولوژی
دکتر پوران فرهی فرد
صبح  یکشنبه
عصر شنبه، یکشنبه، دوشنبه و چهارشنبه
داخلـی اعصـاب 
دکتر سمیه باغانی
صبح  چهارشنبه
عصر یکشنبه و دوشنبه
زنـان و زایمـان

 دکتر الهه بهرامی

صبح  شنبه، دوشنبه و چهارشنبه
عصر  شنبه ، یکشنبه ، سه شنبه و چهارشنبه
دکتر عادله ذبیحی
صبح  یکشنبه ، سه شنبه و پنج شنبه
عصر  شنبه ، دو شنبه و چهارشنبه  
داخلــی
دکتر زهرا زارعیان
صبح  سه شنبه و  پنج شنبه
عصر شنبه ، یکشنبه و سه شنبه
دکتر علی سبحانی
صبح  شنبه  و دوشنبه  
عصر دوشنبه، سه شنبه و پنج شنبه
دکتر مهدی حلوانی
صبح  یکشنبه  و چهارشنبه
عصر  شنبه و چهار شنبه
عفونی
دکتر لیلی السادات حضیره یزدی
صبح  شنبه، دوشنبه و چهارشنبه
عصر  یکشنبه و سه شنبه
روانپزشکی 
 
جراحــی

دکتر محمود نوری

صبح  یکشنبه، سه شنبه  و پنج شنبه
عصر  شنبه ، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه
دکتر آزاده منشـی زاده
صبح  دوشنبه و چهارشنبه
دکتر مستوره محمدی پور
صبح  یکشنبه، سه شنبه  و پنج شنبه
عصر یکشنبه و سه شنبه
گـوش و حلـق و بینـی ( ENT )
دکتر علی مــرادی
صبح  یکشنبه  و  پنج شنبه  
دکتر اکبر کرباسی
عصر سه شنبه   و پنج شنبه
چشــم
دکتر احمـد قطـب زاده
دکتر نسیم اویسی
صبح  یکشنبه و پنج شنبه
صبح  سه شنبه
اورولوژی ( کلیه و مجاری ادراری )
دکتر امیرحسین فرخ پی
صبح  شنبه ، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه
عصر شنبه ، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه
فوق تخصص نفرولوژی
دکتر محمد رضا دهستانی
صبح  شنبه
عصر  شنبه
ارتـوپــدی
دکتر محمد سلطان محمدی
صبح  یک شنبه
عصر  شنبه ، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه
دکتر شهرام شکرانه
صبح  دوشنبه ، سه شنبه ، چهارشنبه و پنج شنبه
عصر  یکشنبه ، سه شنبه و پنج شنبه
پوســت
دکتر     محمد ابراهیــم زاده 
دکتر  ناصر زینعلی
عصر  پنجشنبه
صبح  جمعه
عصر  دوشنبه
دکتر نرگس قانعی
صبح  پنج شنبه  
اطـفـال
دکتر محمود تقی زاده
صبح  یکشنبه،  سه شنبه  و  پنج شنبه
عصر شنبه ، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه و
 پنج شنبه
دکتر امیرشیـرمحمــدی
صبح  شنبه، دوشنبه و چهارشنبه
قلـب و عـروق
دکتر حسـن عابــدی
عصر شنبه ، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه
دکتر الهه رفیعی
صبح  شنبه، دوشنبه و چهارشنبه
روانپزشک
دکترمحمـود نــوری
صبح  یکشنبه ، سه شنبه  و  پنج شنبه
فوق تخصص آنکولوژی
دکتر حسنعلی واحدیان
صبح  جمعه
فوق تخصص غدد
دکتر اعظم  قانعی
صبح  جمعه
متخصص پرتو درمانی
دکترآنیا  جعفری
صبح  سه شنبه
گفتار درمانی
خانم آقایی
خانم رضوانی
روزانه
صبح  شنبه، یک شنبه و دوشنبه
شنوایی سنجـی
آقای کاظم نژاد
روزانه
روانشناسی بالینی
خانم  ها اسلامی فرد، اثناعشری و میرشمسی
روزانه
تغـذیه ورژیـم درمانـی
مشاوره سوء تغذیه کودکان
 
خانم حائــری

آقای کمالی
صبح سه شنبه  )کودکان )
صبح شنبه  ( بزرگسالان )

عصر دوشنبه و  پنج شنبه
 
 
بینایی سنجی
خانم کرمانیان
روزانه
 نوار مغـز
نـوار عصب و عضـله
دکتر باغانی و خانم مروتی ( نوار مغز )
دکتر باغانی
روزانه
صبح  سه شنبه با هماهنگی منشی
اسپیرومتری
آقای کاظمی نژاد
روزانه