بيمارستان مرکز بهداشت آزمايشگاه مرکزي اورژانس 115

مناسبت ها

سردار رشید اسلام و ایران، شهد شیرین شهادت گوارایت

شعار هفته سلامت 1398: مراقبت های اولیه بهداشتی، راهی به سوی پوشش همگانی سلامتراهنماي دريافت خدمات
اطلاعيه ها


لينک هاي مفيددانلود ها


بخش نامه های کاربردی
آموزش کارکنان
واحدهای ستادی


آمار بازدیدکنندگان

بازدیدکنندگان آنلاین : 1

بازدیدکنندگان امروز : 7

بازدیدکنندگان دیروز : 8

بازدیدکنندگان کل : 483078

 
امام علی (ع): راستگو با راستگویی خود به همان می رسد که دروغگو با دروغگویی خود.
مراحل دریافت شناسه نظارت


 مدارك مورد نياز جهت تمديد شناسه نظارت

 

1)     تكميل فرم درخواست کتبی

2)     اسکن جواز کسب وگواهی ثبت نام تجاری

3)     قراداد با آزمايشگاه مواد غذايي(دونسخه)

4)     قرارداد مسئول فنی(دونسخه)

5)     اصل شناسه نظارت قبلي

6)     واريز مبلغ435600ريال جهت تمديد

یا مبلغ 1122000 ریال(یکصدودوازده هزارودویست تومان) جهت اخذ شناسه

به حساب2173319011008 سيبا بانك ملي   شعبه شهرك قدس كد 1458 به نام معاونت غذاودارووزارت بهداشت(اصل فيش باسه نسخه كپي آن)

7)تسويه حساب بامسئول فني

درصورت درخواست اخذ شناسه مدارک ذیل نیز لازم می باشد

1-     فرم تعهد ماده 11 وگواهی امضاء آن دردفتر اسناد رسمی(اصل ودونسخه کپی)

2-     نقشه کارگاه بامتراژدقیق قسمت های مختلف ودارای جدول راهنما(دونسخه)

3-     کروکی کارگاه(دونسخه)