بيمارستان مرکز بهداشت آزمايشگاه مرکزي اورژانس 115

مناسبت ها

میلاد سراسر نور خاتم انبیا، محمّد مصطفی(ص) و امام صادق(ع) و هفته وحدت بر همگان مبارک.

شعار هفته سلامت 1398: مراقبت های اولیه بهداشتی، راهی به سوی پوشش همگانی سلامتراهنماي دريافت خدمات
اطلاعيه ها


لينک هاي مفيددانلود ها


بخش نامه های کاربردی
آموزش کارکنان
واحدهای ستادی


آمار بازدیدکنندگان

بازدیدکنندگان آنلاین : 8

بازدیدکنندگان امروز : 11

بازدیدکنندگان دیروز : 45

بازدیدکنندگان کل : 480649

 
امام علی (ع): راستگو با راستگویی خود به همان می رسد که دروغگو با دروغگویی خود.
راهنماي واكسيناسيون پس از حيوان گزيدگي (عليه بيماري هاري)


 در صورت بروز هرگونه حيوان گزيدگي توسط حيوانات اهلي ياوحشي (حتي به صورت خراش هاي ساده)باخونريزي يابدون خونريزي دراولين،فرصت ممكن وترجيحادرهمان دقايق اوليه،به مراكز زير مراجعه نماييد:

Õ  درساعات اداري مركزبهداشتي ـ درماني شماره 4 شهري (اردشيري) واقع درخيابان دكتر شريعتي

Õ  درساعات غيراداري وروزهاي تعطيل،اورژانس بيمارستان ضيايي واقع درخيابان امام خميني(ره)

Õ  كليه مراكزبهداشتي ـ درماني روستايي درهمه ساعات شبانه روز وروزهاي تعطيل

توجه:

 Õ همه مواردحيوان گزيدگي بايد بيماري تلقي شده و واكسيناسيون آغاز گردد،مگرآن كه خلاف آن ثابت شود.

 Õ  از بستن و پانسمان محل گزش جدا خودداري نماييد.

 Õ شستشوي محل گزش با آب تميزبافشارزياد و صابون، به مدت 20 دقيقه،لازم وضروري و ازاصول درمان بوده ودرپيشگيري ازهاري بسيارمؤثراست.

 Õ قبل ازمراجعه به مراكزدرماني پيشگيري ازهاري(اورژانس و مركزبهداشتي ـ درماني شماره 4 شهري) براي انجام هماهنگي هاي لازم حتما بامسئول برنامه هاي پيشگيري ازهاري،آقاي حبيب واحديان باشماره همراه 09133527182 تماس بگيريد.

 Õ درصورت مسافرت به سايرمناطق،جهت ادامه واكسيناسيون درشهرمقصد قبلابامسئول واحدپيشگيري ومبارزه با بيماري هاي مركزبهداشت شهرستان اردكان،آقاي نيكفرد با شماره همراه09133523997درتمام ساعات شبانه روز تماس حاصل نماييد.

 Õ لازم به ذكراست،به علت ميزان كشندگي 100% ببماري ،درصورت ابتلا وظهورعلائم ،بيمارمحكوم به مرگ است.لذا اقدامات اوليه درجلوگيري ازهاري نقش تعيين كننده دارد.